بایگانی ماهانه: ژوئن 2019

راهنمای انتخاب سایز مناسب لباس

راهنمای انتخاب سایز مناسب لباس

هرشخصی برای خرید آسان لباس باید سایز خود را بداند، با دانستن اندازه های بدن خود نسبت به سانتی متر ،خواهید توانست سایز خود رابیابید،برای این کار احتیاج به متر خیاطی دارید. نحوه ی اندازه گیری چند قسمت مهم برای یافتن سایز: ✳️دور سینه: برجسته ترین قسمت دور سینه را با متر خیاطی اندازه بگیرید. […]