بایگانی برچسب: انتخاب سایز لباس

راهنمای انتخاب سایز مناسب لباس

راهنمای انتخاب سایز مناسب لباس

هرشخصی برای خرید آسان لباس باید سایز خود را بداند، با دانستن اندازه های بدن خود نسبت به سانتی متر ،خواهید توانست سایز خود رابیابید،برای این کار احتیاج به متر خیاطی دارید. نحوه ی اندازه گیری چند قسمت مهم برای یافتن سایز: ✳️دور سینه: برجسته ترین قسمت دور سینه را با متر خیاطی اندازه بگیرید. […]